Informateur Tjeenk Willink brengt verslag uit

Afgelopen vrijdag  heeft informateur Tjeenk Willink zijn eindverslag aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Hij heeft zijn verslag toegelicht in een persconferentie.

Uit het verslag blijkt dat de inhoudelijke formatie kan beginnen door de benoeming van een nieuwe informateur. Willink adviseert de Kamer om een nieuwe informateur aan te stellen met afstand tot de actuele politiek en de partijen. Die nieuwe informateur moet een breed en sociaaleconomisch profiel hebben.

In zijn verslag stelt de informateur dat het indammen van de coronacrisis voor de meeste fracties prioriteit heeft. Willink stelt een volgende opdracht voor aan de nieuwe informateur bij de vorming van een nieuw kabinet. De nieuwe informateur moet met departementen en bestaande adviezen en rapporten brede politieke overeenstemming zoeken voor een herstelbeleid.

Ook zou de nieuwe informateur zich moeten richten op problemen waarbij partijen elkaar nog niet hebben uitgesloten. In het eindverslag stelt Willink dat de PVV, SP en Bij1 deelname of steun aan een nieuw kabinet Rutte uitsluiten. Ook is er volgens Willink nog geen duidelijkheid over wie met wie een kabinet wil vormen. Andere partijen vinden samenwerking met de VVD onder leiding van Mark Rutte “niet geloofwaardig.” Dit betekent dat de meeste partijen Rutte niet uitsluiten als premier.

Volgens de informateur kan het vertrouwen worden hersteld door een gemeenschappelijke aanpak van grote problemen. De informateur stelt: “overeenstemming daarover kan aan herstel van vertrouwen tussen partijen bijdragen.” Daarnaast moet er ook gewerkt worden aan een nieuwe bestuursstijl en meer dualisme. Door een andere bestuursstijl, de stijl van het regeerakkoord en door ruimte te bieden aan inhoudelijke debatten in de Kamer zal het vertrouwen hersteld kunnen worden.

Terug