De KNMP stuurt brief naar informateur

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) heeft een brief aan informateur Tjeenk Willink geschreven. In deze brief doet de organisatie vier aanbevelingen voor de zorg in het regeerakkoord. De apothekersorganisatie vraagt o.a. aandacht voor geneesmiddelentekorten, de rol van apothekers in het vaccinatieproces die versterkt moet worden, voor elektronische gegevensuitwisseling en bekostiging van farmaceutische patiëntenzorg.

  • Onderwerp: Aanbevelingen voor thema zorg
  • Brief: brief KNMP
Terug