Een minderheidskabinet lijkt niet waarschijnlijk

De formatie kan weer verder nadat informateur Tjeenk Willink zijn eindverslag afgelopen vrijdag heeft uitgebracht. Eerst komt er nog een debat over het eindverslag; naar verwachting vindt deze volgende week plaats. Hoe de formatie verder zal verlopen is dus nog onduidelijk, maar de optie van een minderheidskabinet lijkt verder weg dan een aantal weken geleden. Begin april leek een minderheidskabinet namelijk wel een serieuze optie.

Hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden Wim Voermans sprak met de Volkskrant over de optie van een minderheidskabinet. Volgens de hoogleraar is een minderheidskabinet een optie, maar de kans dat zo’n kabinet het vier jaar volhoudt is vrij klein. Minderheidskabinetten zijn vaak zo instabiel omdat de coalitie steeds bezig is met het proberen te behalen van een meerderheid in de Kamer. Op het moment dat er geen compromissen gesloten kunnen worden, staat het regeren stil:‘Met een minderheidskabinet ben je eigenlijk vier jaar lang aan het formeren. Je bent constant bezig met microdebatten, terwijl je in de moderne politiek juist op macroniveau beleid moet kunnen maken.’

In Nederland zijn er sinds 1918 acht minderheidskabinetten geweest. Vier daarvan zijn tijdens de regeerperiode in de minderheid geraakt nadat één partij uit de coalitie is gestapt. Volgens Voermans houdt ongeveer 34 procent van de minderheidskabinetten de volledige regeerperiode vol tegenover 61 procent van de meerderheidskabinetten.

Terug