Divosa stuurt brief naar informateur

In een brief aan informateur Tjeenk Willink vraagt Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden, aandacht voor vraagstukken in het sociaal domein. Deze vraagstukken gaan over de bestaanszekerheid en een gelijkwaardige relatie tussen Rijk en gemeenten. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de ruimte voor uitvoering, waarmee Divosa de uitwerking van regels bedoelt, dat in hun ogen beter zou kunnen. Professionals en inwoners die de regels uitvoeren moeten kunnen adviseren over regels en wetten. Voor de bestaanszekerheid wil Divosa o.a dat er meer geïnvesteerd wordt in verschillende vormen van werk en inclusieve systemen en regels.

Terug