The Hague Connected stuurt brief naar informateur

De CEO’s van grote Haagse werkgevers hebben onder de vlag van The Hague Connected een brief aan informateur Tjeenk Willink geschreven. In deze brief vragen ze aandacht voor een integrale aanpak voor mobiliteit en een goede investerings- en uitvoeringsagenda. De betrokken bedrijven zijn ervan overtuigd dat een sterke zakelijke positie van Den Haag uitstraalt naar de rest van Nederland. Om de stad toekomstbestendig te houden is het belangrijk dat de internationale bereikbaarheid van de stad verbetert, de regionale en binnenstedelijke verbindingen uitgebreid worden en dat de (stads)logistiek en de mobiliteit in en rondom de stad duurzamer en veiliger wordt.

Terug