Farmers Defence Force stuurt brief naar informateur

Farmers Defence Force heeft een brief naar informateur Tjeenk Willink gestuurd waarin ze suggesties en oplossingsrichtingen aanbieden met betrekking tot de stikstofcrisis en het verbeteren van het verdienmodel voor de Nederlandse boer. Volgens FDF gaat de halvering van de veestapel de stikstofcrisis niet oplossen. De organisatie heeft het over het plan van het Landbouw Collectief. Er zijn volgens hen innovatieve mogelijkheden om de stikstof terug te dringen. Door nog duurzamer en resultaatgerichter te werken, gelooft FDF dat het verdienmodel van de boeren ook aangepakt kan worden, zodat er weer vooruitgang geboekt kan worden in de sector.

  • Onderwerp: Visie Farmers Defence Force op de rol voor de landbouw met betrekking tot het oplossen van de stikstof- en inkomensproblematiek voor Nederland en de Nederlandse boeren.
  • Brief: Volledige brief Farmers Defence Force 
Terug