SBF stuurt brief naar informateur

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) heeft een brief geschreven naar informateur Tjeenk Willink. In deze brief benadrukt de SBF hoe belangrijk het is dat burgers zich voor goede doelen kunnen blijven inzetten en dat er steeds vaker wetgeving komt die dit bemoeilijkt. Ze vragen daarom om een betere balans tussen maatregelen die het land veiliger maken en de privacy van burgers beschermt enerzijds en de ruimte voor burgers om zich in te zetten voor het goede doel anderzijds. SBF ziet dan ook graag dat het nieuwe kabinet voorkomt dat wetgeving negatieve gevolgen heeft voor organisaties die zich inzetten voor het algemeen belang. Verder wil de SBF het geefgedrag stimuleren, vrijwilligerswerk aantrekkelijker maken en goede borging van de afdracht aan goede doelen in het loterijbeleid.

Terug