Burgerberaad Klimaat en Milieu stuurt brief naar informateur Hamer

In een brief aan informateur Hamer heeft Burgerberaad Klimaat en Milieu gevraagd om een voorstel voor een nationaal Burgerforum op te nemen in het regeerakkoord. Daarnaast willen ze ook dat de samenleving en klimaat meer in harmonie werken en vinden ze dat het tijd is voor een Burgerforum. Een Burgerforum draagt bij aan een nieuwe bestuurscultuur en het vertrouwen tussen burger en politiek, aldus het Burgerberaad.

  • Onderwerp: Regeerakkoord – Coalitie Burgerberaad Klimaat en Milieu
  • Brief: volledige brief
Terug