MVO Nederland en Eosta schrijven brief aan informateur

Een brief van o.a Eosta en MVO Nederland pleit bij de informateur voor een maatschappelijke zorgplicht van ondernemingen. Het gaat onder andere over hoe de biologische landbouw beter kan en hoe ondernemingen bij kunnen dragen aan een leefbare wereld, ook voor de volgende generaties. De auteurs van de brief pleiten voor een wet die vastlegt dat “de ceo een wereldverbeteraar moet zijn.”

·      Onderwerp: Leg maatschappelijke zorgplicht bij bedrijven
·      Brief: persbericht Eosta

Terug