Vereniging NOV heeft namens de leden een brief naar de informateur gestuurd

De Vereniging NOV – de vereniging die opkomt voor de belangen van vrijwilligers – heeft een brief gestuurd aan informateur Hamer. In deze brief schrijft de organisatie blij te zijn dat veel partijen vrijwilligerswerk benoemen in hun verkiezingsprogramma en dat zij hierdoor ruimte zien voor een breed verbindende coalitie. In de brief vraagt de vereniging om lokale ondersteuningen weer prioriteit te maken, vrijwilligerswerk weer aantrekkelijk te maken en om als Rijksoverheid hierin het voorbeeld te geven. Verder willen ze meer investeringen om jongeren bij vrijwilligerswerk te betrekken en willen ze de Maatschappelijke Diensttijd behouden. Als laatste vragen ze de overheid een duurzame verbondenheid te tonen bij vrijwillige inzet.
Terug