V&VN stuurt brief naar informateur

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft begin mei een brief naar informateur Willink gestuurd. In deze brief vraagt de organisatie aandacht voor hoe we kunnen zorgen voor voldoende verpleegkundigen en verzorgenden nu Nederland steeds ouder wordt. Daarnaast vragen ze aandacht voor de volgende maatregelen en deze op te nemen in een nieuw regeerakkoord. Zo willen ze een herstelplan na COVID, meer investeringen in loopbaanperspectief en opleidingen. Verder vraagt de organisatie om meer stimulering van professionele zeggenschap; op die manier worden professionals ook betrokken bij het maken van beleid over de zorg. De vereniging wil ook de verpleegkundige zorg thuis versterken en een algemene verbetering van het zorgstelsel. Als laatste willen ze dat de kennisinfrastructuur versterkt wordt.
  • Onderwerp: Brief aan de informateur
Terug