WWF stuurt brief naar informateur Hamer

WWF-directeur Kirsten Schuijt schreef een brief aan de informateur waarin vijf punten worden besproken die de organisatie graag als onderwerp aan de formatietafel ziet. Zo willen ze dat de stikstofuitstoot met de helft wordt teruggedrongen voor 2030, dat de Noordzee gezond wordt gemaakt als noodzakelijke randvoorwaarde voor groene energietransitie, en dat meer natuurgebieden worden gecreëerd om zo bescherming te bieden tegen verdroging en hoogwater. Verder wil het WWF ook afvalwaterzuivering op Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het behoud van koraal. Als laatste punt vragen ze aan het nieuwe kabinet om een leidende rol te nemen om mondiale ontbossing en vernietiging van natuurgebieden te stoppen.
Terug