KNMT heeft een brief geschreven aan de informateur

De KNMT, de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland, heeft een brief geschreven aan de informateur. In deze brief doet de organisatie een oproep om de gezonde mond bereikbaar te houden voor iedereen in Nederland door ruimte, vertrouwen en zelfreinigend vermogen in de mondzorg voorop te stellen.

De KNMT komt met een aantal voorstellen voor in het regeerakkoord. Ze willen onder andere dat er meer wordt geïnvesteerd in een bredere kennis van mondgezondheid. Verder willen ze zorgverzekeraars verplichten om jaarlijks ouders van kinderen onder de 18, die geen bezoek hebben gebracht aan de tandarts, hierover te informeren.

Het nieuwe kabinet moet ook gehoor geven aan het advies van het Capaciteitsorgaan om het aantal opleidingsplekken voor tandartsen structureel te verhogen, en de instroom voor tandheelkunde te vergroten naar 359 studenten. Als laatste moet het nieuwe kabinet voorkomen dat mensen met een lagere sociaaleconomische status de tandarts noodgedwongen moeten mijden.

  • Onderwerp: inbreng Regeerakkoord 2021 – Ruimte, vertrouwen en zelfreinigend vermogen in de mondzorg voorop
  • Brief: Volledige brief KNMT
Terug