MVO Platform heeft een brief naar de informateur gestuurd

MVO Platform heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd met daarin het verzoek om de invoering van Nederlandse wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen op te nemen in het regeerakkoord. MVO benadrukt de noodzaak van deze wetgeving omdat mensenschendingen en milieuschade volgens hen nog steeds onderdeel zijn van wereldwijde productieketens. Daarnaast is er volgens het Platform ook brede steun voor nationale wetgeving vanuit het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven. Naast nationale wetgeving voor duurzaam ondernemen pleit MVO Platform ook voor het behouden van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in één portefeuille.

  • Onderwerp: Brief aan de informateur
  • Brief: Volledige brief MVO Platform
Terug