NBA heeft een brief naar de informateur gestuurd

In een brief aan informateur Hamer heeft NBA, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, vier thema’s benoemd waaraan het accountantsberoep samen met het nieuwe kabinet wil werken. Zo willen ze betrouwbare financiële informatie en vertrouwen in de accountantssector stimuleren. Verder willen ze een continue inzet op fraudebestrijding en -preventie en langetermijnwaardecreatie en verduurzaming van de economie stimuleren. Als laatste willen ze perspectief tijdens en na de coronacrisis.

  • Onderwerp: Een sterke en betrouwbare accountancysector
  • Brief: Volledige brief
Terug