Financiële sector stuurt brief aan informateur

De samenwerkende partijen onder het Klimaatcommitment van de financiële sector, Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars, vragen aan het nieuwe kabinet om een gezamenlijke inzet waarmee de klimaattransitie wordt versneld. De financiële sector ziet het als haar verantwoordelijkheid om aan de verduurzaming van Nederland bij te dragen en hierbij samen te werken met het bedrijfsleven en de overheid.
De sector vraagt de overheid om een aantal prioriteiten te stellen. Zo willen ze nationale transitiepaden in de reële economie met tussentijdse doelen voor een succesvolle klimaattransitie, de ontwikkeling en toegang tot klimaat gerelateerde data, een uniforme en eenvoudige rapportagemethode voor het bedrijfsleven en het stimuleren van publiek-private samenwerking in financiering.

Terug