HollandBio heeft een brief gestuurd naar de informateur

HollandBio, de belangenvereniging van de biotech sector, heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief geeft de organisatie aan dat zij een bijdrage kunnen leveren in de biotech sector en ze willen het kabinet daar graag bij helpen. HollandBio kan op drie vlakken een bijdrage leveren. Zo kunnen ze helpen bij gezondheid op maat, zodat iedereen de beste behandeling krijgt op het juiste moment. Verder willen ze helpen bij het verduurzamen van landbouw, veeteelt, visserij en chemie. Als laatste willen ze het innovatie- en verdienmodel vergroten. Ze roepen het kabinet op om flink in biotech te investeren.

Terug