Nederland Rookvrij stuurt brief naar informateur

In een brief aan informateur Willink roepen 50 organisaties, waaronder Rookpreventie Jeugd, een nieuw kabinet op om met extra maatregelen de ambitie van een Rookvrije Generatie nu echt waar te maken. Ze willen een aanscherping van het deel over roken in het Nationaal Preventieakkoord. Concreet willen ze de volgende maatregelen. De organisaties willen verdere prijsverhoging van tabaksproducten en meerjarige bewustwordings- en stopcampagnes. Daarnaast willen ze dat tabaks- en aanverwante producten alleen nog te koop zijn in speciaalzaken. Ook vragen ze om maatregelen om de e-sigaret verder te reguleren en toegankelijke hulp bij het stoppen met roken voor iedereen.

Terug