NFU stuurt brief naar informateur

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief vraagt de federatie aandacht voor vier punten om mee te nemen in de volgende kabinetsperiode. Er wordt aandacht gevraagd voor meer inzet op preventie zodat er gewerkt kan worden aan de gezondheidswinst van de toekomst. Er moet een aantrekkelijke werkomgeving voor zorgpersoneel komen en er moet meer geïnvesteerd worden in innovatie en onderzoek. Als laatste wilt het NFU dat de bezuinigingen in het onderwijs teruggedraaid worden om zo dokters, onderzoekers en andere medische professionals op te leiden. De ums’s willen het nieuwe kabinet helpen om te werken aan een gezond Nederland.

  • Onderwerp: UMC’s van Nederland roepen nieuw kabinet op te investeren in een gezonder Nederland
  • Brief: Volledige brief NFU
Terug