SER stuurt brief naar informateur over jeugdzorg

De SER heeft een brief gestuurd naar informateur Hamer om aandacht te vragen voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In de brief benoemt de SER een aantal knelpunten in de jeugdzorg, zoals een hoge werkdruk, werkgevers die kampen met financiële en personele tekorten en de stijgende uitgaven aan zorg voor gemeenten. Ze willen dat de aandacht weer komt te liggen bij de inhoud van de zorg en de relatie tussen jongeren en jeugdzorgprofessionals. Daarnaast doet de SER tien aanbevelingen om de uitvoering van de jeugdzorg te verbeteren. Zo willen ze de inspraak van jongeren bij hulp, de autonomie van zorgprofessionals en de expertise van lokale teams versterken. Ook willen ze continuïteit van zorg en een betere overgang van jeugdzorg naar ouderenzorg. Verder willen ze dat er ingezet wordt op preventie en duurzaam partnerschap tussen gemeenten en jeugdzorgaanbieders. Een andere aanbeveling die de SER doet, is dat het nieuwe kabinet afspraken maakt over hoe de gemeenten de verbeteringen in de jeugdzorg gaan realiseren.

  • Onderwerp: Briefadvies Jeugdzorg: van systemen naar mensen Tien aanbevelingen voor de korte termijn
  • Brief: Volledige brief SER 
Terug