Federatie Auteursrechtbelangen heeft een brief naar de informateur gestuurd

De Federatie Auteursrechtbelangen heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. De Federatie is de koepelorganisatie van Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie en VOI©E, de vereniging van collectieve beheersorganisaties. Ze vertegenwoordigen de gehele auteursrechtsector, dat wil zeggen de creatieve en culturele branche waarvan het auteursrecht de basis vormt voor exploitatie en inkomensvorming.

Met hun brief vragen ze aandacht voor een aantal punten in de culturele sector. Deze sector is hard geraakt door de coronacrisis en ze maken zich zorgen om de toekomst. In de brief vraagt de Federatie om nieuw onderzoek naar het economisch belang van auteursrecht en snelle inzet van het Europees herstelfonds voor de culturele sector.Het belang van ‘know your business customer’ voor handhaving, zodat illegale diensten gestopt kunnen worden en het overeind houden van de uitgangspunten van artikel 17 Auteursrechtrichtlijn zijn ook belangrijk voor de Federatie. Als laatste vragen ze aandacht voor het belang van een goed functionerend collectief beheer en het herstellen van toepassing wederkerigheid bij uitvoering naburige rechten.

  • Onderwerp: brief aan informateur
  • Brief: Volledige brief Federatie Auteursrechtbelangen
Terug