GGD en GHOR stuurt brief naar informateur

In een brief aan informateur Hamer vraagt de GGD en GHOR om jaarlijks 600 miljoen euro extra om hun werk te blijven doen. Met de coronacrisis staat de GGD veel in de spotlights, maar ze houden zich vooral bezig met het bevorderen van de gezondheid en de leefomgeving van Nederland. In de brief vragen de Directeuren Publieke Gezondheid aandacht voor vier punten. Zo willen ze structurele investeringen in herstel én versteviging van het fundament van de publieke gezondheidszorg, meer inzet op preventie, het versterken van de informatievoorziening van en door de publieke gezondheid en meer investeringen in een robuuste en slagvaardige crisisorganisatie.

  • Onderwerp: Oproep en investeringsagenda GGD’en: 600 miljoen voor herstel en versterking van de publieke gezondheid
  • Brief: Volledige brief GGD en GHOR
Terug