PPN stuurt brief naar informateur

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor de belangrijke positie van paramedici binnen de zorg. Volgens PPN kunnen paramedici helpen bij de druk op de zorg en ze willen dan ook dat het nieuwe kabinet de inzet van paramedici bevordert. Ook vraagt PPN het nieuwe kabinet om financiering te laten aansluiten bij beleidsdoelen, regionale interdisciplinaire samenwerking te versnellen en samenwerking een leidend beginsel te maken. Daarnaast vragen ze de overheid om meer regie te nemen in kwaliteitsverbetering in de paramedische zorg en om financiering domeinoverstijgend te maken zodat zij zorgvragers goede ondersteuning kunnen geven.

Terug