Rutgers heeft een brief naar de informateur gestuurd

Rutgers, het Kenniscentrum seksualiteit, heeft een brief gestuurd naar informateur Hamer waarin ze het toekomstige kabinet laten weten dat de seksuele gezondheid onder druk staat en seksueel geweld toeneemt. Het Kenniscentrum komt in de brief met een aantal aanbevelingen om de problemen aan te pakken.

Allereerst moet er een nationaal actieplan preventie seksueel geweld komen. Dit moet zorgen voor betere seksuele voorlichting op school en betere opleidingen voor professionals in het onderwijs, de zorg en de politie zodat die seksueel geweld eerder signaleren.

Tegelijkertijd moet er meer worden geïnvesteerd in publiekscampagnes en moet er meer aandacht komen voor zowel slachtoffers als daders. Ook moet de keuzevrijheid en zelfbeschikking van vrouwen centraal komen te staan en moeten onnodige barrières in de toegang tot en gebruik van anticonceptie en abortuszorg worden voorkomen.

Als laatste willen ze de inzet versterken op Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten en het behouden als prioriteit binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, juist in tijden van COVID.

  • Onderwerp: Politieke en financiële inzet seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
  • Brief: Volledige brief Rutgers
Terug