Netwerk Zinnige Zorg stuurt brief naar informateur

Ook het netwerk Zinnige Zorg heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief doen ze een aantal aanbevelingen voor het regeerakkoord om Zinnige Zorg te effectueren. Zo willen ze meer samenwerking en aandacht voor de rollen binnen het zorgstelsel. Hierdoor wordt de zinnige-zorg beweging versneld en wordt minder gepaste of schadelijke zorg geëlimineerd.
Volgens Zinnige Zorg is marktordening noodzakelijk om competitie haar werk te laten doen: ter wille van de intrinsieke waarde van de zorg. Zorgaanbieders die werken aan Zinnige Zorg verdienen een goed ‘level playing field’, betere randvoorwaarden, meerjarige contracten, intensieve ondersteuning door zorgverzekeraars bij het uitrollen van de Zinnige Zorg agenda en samenwerking tussen de verschillende domeinen.
Daarnaast bevelen ze ook aan om de samenhang van het zorgnetwerk rondom de patiënt, tussen overheid en zorgverzekeraar en zorgverlener te versterken. Ook moet risicovereniging de komende jaren worden verbeterd.

  • Onderwerp: Versnellers voor het effectueren van de zinnige zorg-beweging in Nederland t.b.v. het regeerakkoord
  • Brief: Volledige brief Netwerk Zinnige Zorg
Netwerk Zinnige Zorg Schriftelijke inbreng kabinetsformatie 17052021_Def-25
Terug