Platform Slappe Bodem stuurt brief naar informateur

Het Platform Slappe Bodem heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleit het platform voor een nationaal programma bodemdaling in de komende kabinetsperiode. Het tegengaan van bodemdaling is, volgens Platform Slappe Bodem, een van de grootste uitdagingen van het nieuwe kabinet. Ze vragen om meer investeringen om bodemdaling tegen te gaan, om zo veel schade en kosten te vermijden. Ook vraagt het probleem van bodemdaling volgens het platform om een nationaal programma, coördinerend minister en een gezamenlijke aanpak van het Rijk en decentrale overheden.

  • Onderwerp: Brief aan informateur: Pleidooi voor nationaal programma bodemdaling
  • Brief: Volledige pleidooi Platform Slappe Bodem
Terug