ProDemos stuurt brief naar informateur

ProDemos heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd waarin ze er op wijzen dat het draagvlak voor democratie en rechtsstaat versterking nodig heeft. In de brief roepen ze de informateur op om in het nieuwe regeerakkoord een investeringsimpuls op te nemen dat gericht is op democratische hechting. Dit is noodzakelijk voor het behoud en herstel van het vertrouwen in de democratie en rechtsstaat. Zo willen ze het democratisch besef bij onder andere jongeren aanleren en helpen ontwikkelen. Dit willen ze doen door het lesaanbod fysiek en online verder te ontwikkelen.

Terug