FVD, JA21, SGP, BBB en Groep Den Haan vragen aandacht voor jongeren

De cluster van partijen die gisteren op bezoek waren bij de informateur hebben aandacht gevraagd voor onder andere de jongere generatie. Forum voor Democratie, JA21, SGP, BBB en Groep Den Haan waren gisterochtend gezamenlijk te gast bij informateur Hamer om te praten over onder andere een herstel- en transitiebeleid voor na de coronacrisis.

De partijen hebben vooral gepleit voor maatregelen die de jongere generatie moet helpen na de coronacrisis. Zo wil Caroline van der Plas (BBB) meer aandacht voor familiebedrijven omdat het de verwachting is dat de jongere generatie deze bedrijven in de toekomst gaat overnemen. Thierry Baudet (FvD) wil dat alle coronamaatregelen opgeheven worden zodat “we weer kunnen gaan leven”.

Joost Eerdmans (JA21) en Kees van der Staaij (SGP) benadrukten de onderwijsachterstanden die jongeren hebben opgelopen tijdens de coronacrisis en de lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Ook voor Liane den Haan is onderwijs een belangrijk onderwerp om te bespreken. Tijdens het gesprek hebben Van der Staaij en Den Haan ook aangegeven dat het belangrijk is om ook met ouderen in gesprek te gaan.

Verder is er met de partijen ook gesproken over andere belangrijke thema’s die opgenomen moeten worden in het herstel- en transitiebeleid, maar ook in het toekomstige regeerakkoord. Bijvoorbeeld de energietransitie, de inclusieve samenleving en internationalisering, thema’s die Eerdmans niet als urgent beschouwt. Verder was het voor de fractievoorzitters niet geheel duidelijk wat er precies onder het ‘herstel- en transitiebeleid’ valt.

Van der Staaij waarschuwt dat de fractievoorzitters moeten oppassen dat er niet een heel theoretische discussie komt over welk onderwerp nou in welk blokje thuishoort.

Terug