NLdigital stuurt brief naar informateur

NLdigital heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd met daarin vier adviezen namens de digitale sector aan het nieuwe kabinet. Volgens NLdigital is de digitale sector het fundament gebleken voor de maatschappij en economie, zodat deze het afgelopen jaar konden blijven functioneren. Daarom komen zij met vier concrete adviezen. Zo willen ze dat er wordt geïnvesteerd in digitale kennis en daarmee in de toekomst van kinderen en de beroepsbevolking. Ook willen ze investeringen in de digitale infrastructuur: verbind heel Nederland met de toekomst en investeer in een meer integrale politieke en bestuurlijke benadering van digitalisering. Tenslotte roepen ze het kabinet op om meer te investeren in de overheid zelf als grootste digitale dienstverlener aan burgers en bedrijven.

Terug