G1000 heeft een brief naar de informateur gestuurd

G1000 heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. Met deze brief willen ze bij de informateur erop aandringen dat het initiëren van een G1000Landbouw ook bij de informatie- en formatiegesprekken ter sprake moet komen. Ook willen ze de visie delen hoe de G1000Landbouw ingepast kan worden in het traject voor een Landbouwakkoord.

De organisatie maakt zich zorgen over het maatschappelijke debat over de landbouw. Ook stellen ze een proces voor, bestaande uit drie stappen, om het landbouwakkoord af te spreken. Als eerste moeten er heldere uitspraken worden gedaan over bepaalde punten. Daarna moeten er dialogen komen over de toekomst van de landbouw met de belangenbehartigers van de agrarische sector. Als laatste stap willen ze regionale vertaling van het landelijk overeengekomen akkoord.

Terug