NVRD schrijft brief aan informateur

NVDR, de branchevereniging van alle publieke en gemeentelijke afvalbedrijven, en hun gemeentelijke aandeelhouders en opdrachtgevers, hebben een brief geschreven naar de informateur en andere onderhandelaars van een nieuw kabinet. In deze brief hebben ze zeven aandachtspunten beschreven waarmee ze pleiten voor een regie op de ketenaanpak. Zo willen ze dat er circulaire minimumstandaarden ontworpen worden voor producten, er moet gezorgd worden voor minder grondstoffengebruik bij het ontwerp, productie en distributie van producten, reparatie en hergebruik moet gestimuleerd. Verder wil de NVDR dat er ingezet wordt op de kwaliteit van de gescheiden grondstoffenstromen, het voorkomen van het verbranden van recyclebare stromen en het belonen van het gebruik van hergebruikt materiaal. Als laatste willen ze dat recyclingcijfers eenduidiger moeten.

  • Onderwerp: Neem regie op een echte ketenaanpak
  • Brief: Volledige brief NVDR
Terug