Pharos heeft een brief naar de informateur gestuurd

In een brief aan informateur Hamer heeft expertisecentrum Pharos aandacht gevraagd voor een aantal punten. Zo willen ze de aanpak van gezondheidsverschillen een plek in het regeerakkoord geven. Daarnaast willen ze investeren in lokaal maatwerk, een kennisinfrastructuur en in een krachtige sociale basis. Verder willen ze de lokale aanpak met landelijke maatregelen ondersteunen en voorkomen dat de tweedeling groter wordt. Ze pleiten ervoor om alle herstelplannen en wet- en regelgeving in de komende kabinetsperiode te toetsen op de impact op groepen met een lagere sociaal economische positie.

  • Onderwerp: Aanpak gezondheidsverschillen verdient plek in regeerakkoord
  • Brief: Volledige brief 
Terug