UNICEF heeft een brief naar de informateur gestuurd

Unicef heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd waarin ze aandacht vragen voor een aantal punten. Als eerste wilt Unicef betekenisvolle participatie van kinderen en jongeren. UNICEF pleit ervoor dat jongeren vanaf het begin betrokken worden bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van wet- en regelgeving die van grote invloed is op hun leven. Als tweede willen ze bescherming van kinderen en jongeren tegen armoede en geweld in de bijzondere gemeenten. In Caribisch Nederland en in de autonome landen ervaren kinderen en jongeren veel sociaaleconomische problemen. Verder vragen ze aandacht voor een gezonde voedselomgeving voor álle kinderen, dat het belang van het kind het uitgangspunt is in de asiel- en terugkeerprocedure en de asielopvang en dat het mentaal welzijn van kinderen en tieners een prioriteit wordt. Als laatste vraagt UNICEF in de brief om te investeren in ontwikkelingssamenwerking en kinderrechten.

  • Onderwerp: adviezen ten behoeve van de formatie
  • Brief: Volledige brief UNICEF
Terug