Gesprek informateur met Rutte, Kaag en Hoekstra ging over de lange termijn

Gisteren heeft informateur Hamer gesproken met de fractievoorzitters van CDA, VVD en D66. Wopke Hoekstra, Mark Rutte en Sigrid Kaag waren ruim twee uur op bezoek bij de informateur.

Na afloop van het gesprek lieten Rutte en Kaag weten dat vooral het herstel- en transitiebeleid op de langere termijn ter sprake was gekomen. Volgens D66-leider Kaag liggen de VVD, CDA en D66 op het gebied van het herstelbeleid niet ver uit elkaar. Wel benadrukte ze dat het nog maar verkennende gesprekken zijn over de grote thema’s.

Waar overduidelijk nog geen progressie wordt geboekt is de vraag over een nieuwe coalitie. Het blijft de vraag of partijen elkaar kunnen vinden als het gaat om thema’s die na corona belangrijk zijn. Voor D66 zijn onderwerpen zoals onderwijs, klimaat, ongelijkheid en versterking van de rechtsstaat belangrijk.

Het ging gisteren dan ook niet over de vraag wie-met-wie in een coalitie wil. Volgens Rutte is die vraag nog erg ingewikkeld. Momenteel is er geen zicht op hoe een nieuwe coalitie er eventueel uit komt te zien. Kaag wil graag een coalitie met VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA, maar Rutte en Hoekstra zien te veel verschillen tussen de VVD en CDA en de twee linkse partijen.

Terug