NOB heeft een brief aan de informateur geschreven

De NOB, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, heeft een brief aan informateur Hamer geschreven. De NOB wil een bijdrage leveren aan de fiscale beleidskeuzes waar het komende kabinet voor staat. Maatschappelijke vraagstukken en keuzes zijn leidend en NOB pleit voor een terughoudend fiscaal beleid waarbij fiscale instrumenten alleen worden ingezet als blijkt dat deze het meest efficiënte middel zijn om de (economische) doelstellingen te bereiken. Er moet verder oog voor consistentie, rechtvaardigheid, doelmatigheid, neutraliteit en uitvoerbaarheid van beleid komen. Er moet een code of conduct komen en het draagvlak voor implementatie van Europese of mondiale belastingmaatregelen zal verbeteren bij transparantie en maatwerk in de ‘Brusselse’ of mondiale regelgeving.

  • Onderwerp: Aandachtspunten voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig belastingstelsel
  • Brief: Volledige brief NOB
Terug