NVP heeft een brief naar de informateur gestuurd

NVP, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief heeft de NVP Hamer geïnformeerd over de werking van participatiemaatschappijen. Daarnaast benoemt de NVP nog vier belangrijke punten die in de discussie voor een nieuw kabinet volgens hen opgenomen moet worden. Zo willen ze dat bij herstelplannen opgetrokken wordt met de markt, stimulering van innovatie en ondernemerschap door venture capital en de overheid moet een gelijk speelveld in de EU stimuleren. Als laatste kunnen participatiemaatschappijen als instrument voor maatschappelijke transities gebruikt worden volgens de NVP.

  • Onderwerp: participatiemaatschappijen als deel van de oplossing
  • Brief: Volledige brief NVP
Terug