Stichting Lezen en Schrijven heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd

Stichting Lezen en Schrijven heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief vraagt de organisatie om in de coronaherstelfase de laaggeletterdheid aan te pakken. Om te voorkomen dat het aantal laaggeletterden stijgt is gericht beleid nodig en structurele investeringen. In de brief geeft Stichting Lezen en Schrijven de informateur vier punten mee voor de formatieopdracht. Zo willen ze structurele investeringen om laaggeletterdheid aan te pakken, een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen, een toegankelijke en begrijpelijke overheid en een offensieve aanpak van onderwijsachterstanden, voornamelijk op taal en rekenen.

  • Onderwerp: Inbreng Stichting Lezen en Schrijven Kabinetsformatie
  • Brief: Volledige brief Stichting Lezen en Schrijven
Terug