VluchtelingenWerk Nederland heeft een brief naar de informateur gestuurd

VluchtelingenWerk Nederland heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief omschrijven ze de vier opdrachten voor het nieuwe kabinet met betrekking tot het asielbeleid. De focus moet liggen op het verbeteren van het huidige beleid: de kwaliteit van de uitvoering, het functioneren van het asielsysteem in Nederland en Europa, een benadering vanuit vertrouwen en de terugkeer van de menselijke maat. De vier opdrachten voor het nieuwe kabinet zijn als eerste het op orde brengen van het asielsysteem in Nederland. Verder moet het nieuwe kabinet zorg dragen dat iedereen volwaardig mee kan doen, moet er een terugkeer komen van de menselijke maat in het vluchtelingenbeleid en is solidariteit in Europa een pré.

  • Onderwerp: Aanbevelingen VluchtelingenWerk Nederland ten behoeve van het regeerakkoord 2021-2025
  • Brief: Volledige brief VluchtelingenWerk Nederland
Terug