50 wetenschappers doen oproep aan nieuw kabinet

Een groep van 50 wetenschappers heeft een oproep aan het nieuwe kabinet gedaan. Volgens deze groep moet het nieuwe kabinet de prijs op vlees verhogen. Dit zou goed zijn voor Nederland, de boeren, het klimaat en de volksgezondheid. De opbrengst moet geïnvesteerd worden in het verduurzamen van de veehouderij, het compenseren van de laagste inkomens en het goedkoper maken van groente en fruit. Dit leidt tot lagere zorgkosten en is tevens een rechtvaardige manier om de klimaatdoelen te behalen. De wetenschappers stellen een eerlijke vleesprijs voor in de vorm van een verbruiksbelasting op vlees geleidelijk in te voeren, en tegelijk de btw op groenten, fruit en vleesvervangers met 4 procent te verlagen.

  • Onderwerp: Oproep 50 wetenschappers voor regeerakkoord: maak vlees duurder
  • Brief: volledige brief
Terug