Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben brief naar de informateur gestuurd

De provincie Drenthe en Vereniging van Drentse Gemeenten hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar informateur Mariëtte Hamer. In deze brief roepen ze het nieuwe kabinet op om de kansen die Drenthe te bieden heeft bij de opgaven van Nederland te gebruiken. De provincie en de gemeenten doen een voorstel om op drie gebieden samen te werken. Als eerste op het gebied van de bouw van nieuwe woningen. Drenthe heeft de ruimte om nieuwe woningen te bouwen. Ook willen ze de rijksdiensten die in Assen zijn gevestigd verder uitbreiden en versterken. Dit zou voor de regio economische groei kunnen betekenen. Een ander punt waar Drenthe samen met het kabinet aan wil werken is een verlenging van de regio deal zuid- en oost-Drenthe. Op de Campus Emmen wordt gewerkt aan een slimme en duurzame toekomst en daarvoor zijn investeringen nodig. Drenthe wil samen met het Rijk werken aan een structurele samenwerking op dit gebied.

Terug