Greenpeace NL heeft een brief naar de informateur gestuurd

Greenpeace NL heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief geven ze aan welke drie cruciale punten in het regeerakkoord moeten staan om de klimaatcrisis aan te pakken. Als eerste willen ze in de klimaatwet dat er een nieuw reductiedoel voor 2030 wordt vastgesteld. Dit doel moet zijn vastgesteld op 65% CO2-reductie, zodat het in lijn is met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Het tweede punt dat Greanpeace graag in het regeerakkoord wil zien is dat de stikstof- en natuurcrisis daadkrachtig wordt aangepakt door in stappen de stikstofuitstoot te verminderen, tot 90% minder uitstoot in 2035. Als laatste punt moet de CO2-heffing voor de industrie worden aangescherpt zodat het de vervuiler is die gaat betalen.

Terug