Segers en Kaag waren gezamenlijk op bezoek bij informateur Hamer

Gert Jan-Segers van de ChristenUnie en Sigrid Kaag van D66 kwamen vandaag gezamenlijk langs bij informateur Hamer.

Na afloop van het gesprek zei Kaag dat de inhoudelijke verschillen tussen de partijen groot is. Vooral op medisch- ethische kwesties en meerouderschap zijn de verschillen groot volgens de fractievoorzitter. Kaag wil graag haar ‘progressieve beloftes’ die ze aan de kiezer heeft gedaan nakomen.

Ook Segers benoemt de grote verschillen tussen de CU en D66. Volgens hem ligt het voor de hand dat de partij in een constructieve rol in de oppositie komt. Daarnaast hoopt Segers dat de informateur snel met een voorstel van partij komt die met elkaar gaan praten over de formatie, want hij vindt de formatie traag verlopen.

Terug