Directeur van Open State Foundation heeft een open brief naar de informateur geschreven

Serv Wiemers, directeur van Open State Foundation, heeft in de Trouw een open brief naar de informateur geschreven. In deze brief zegt Wiemers dat het goed is dat er meer aandacht is voor een nieuwe, open bestuurscultuur, maar dat er opgepast moet worden dat het niet alleen bij woorden blijft en dat er echt aan gewerkt moet worden. In de brief geeft Wiemers de informateur zes concrete punten voor in het regeerakkoord om de bestuurscultuur te veranderen. Als eerste punt pleit Wiemers voor een open lobby, waarbij de agenda’s van Kamerleden openbaar worden gemaakt. Daarnaast pleit hij voor een open inkoopregister met alle data inclusief contracten en prijzen van aankopen die het Rijk heeft gedaan. Hij vraagt verder dat verkiezingsuitslagen direct als open, doorzoekbare data gepubliceerd worden en dat alle algoritmen die door overheden worden gebruikt openbaar gemaakt worden. Als vijfde punt vraag Wiemers dat alle financiële detaildata van lokale overheden als open, doorzoekbare en te vergelijken data beschikbaar worden. Als laatste wil hij dat er meer openheid komt over hoe geldstromen lopen tussen overheid en delfstoffenindustrie.

Terug