ATR heeft een brief naar de informateur gestuurd

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft een brief verstuurd naar informateur Hamer. In deze brief geeft het Adviescollege aan langs welke lijnen de versterking van de ATR kan plaatsvinden. Ze geven aan dat de versterking van de inhoudelijke toetsing langs drie lijnen kan plaatsvinden. Als eerste door meer aandacht te geven aan de proportionaliteit van de wetgeving, maar ook door structureel aandacht te besteden aan de werkbaarheid door middel van een MKB-toets of doenvermogentoets. Als laatste adviseren ze om meer aandacht te schenken aan de complexiteit van wetgeving voor burgers en bedrijven, als gevolg van de samenloop van verplichtingen uit verschillende wetgevingsdomeinen. Tot slot wil het college dat er eerder inzicht komt in de Europese wetgeving en wat dat daadwerkelijk betekent voor Nederland.

  • Onderwerp: Wetgeving en versterking Adviescollege toetsing regeldruk
  • Brief: Volledige brief ATR
Terug