Rover stuurt brief naar informateur

Reizigersvereniging Rover heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief vraagt de vereniging om meer investeringen in het openbaar vervoer. Het OV moet in 2030 verdubbelt zijn en Rover vraagt een nieuw kabinet om fors te investeren in uitbreiding van duurzame mobiliteit om recht te doen aan de woningbouwopgave, de leefbaarheid en volksgezondheid. Om te voldoen aan het klimaatakkoord en minder autoverkeer te stimuleren, moet er meer rail-infrastructuur komen. Ook om te voldoen aan de 1 miljoen woningen die gebouwd moeten worden vragen wooncorporaties en gemeenten om meer fiets-infrastrucuur en openbaar vervoer. Als laatste schrijft Rover dat de leefbaarheid van steden en buitengebieden en de gezondheid van inwoners vraagt om een inhaalslag in aanwezigheid en frequentie van openbaar vervoer.

Terug