Aantal maatschappelijke organisaties sturen brief naar informateur

Een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Artsen voor Vrede en Greenpeace Nederland heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleiten de organisaties ervoor dat het nieuwe kabinet zich in gaat zetten voor een wereld zonder kernwapens. De auteurs stellen dat het kabinet hier onder andere op nationaal niveau een aantal stappen voor moet ondernemen. Als eerste vragen de organisaties om de verouderde Amerikaanse kernbommen op Volkel niet te vervangen. Ook vragen ze om de 1e Meeting of States Parties van het VN-kernwapenverbod TPNW bij te wonen om daar het debat te starten over de overstap naar een duurzaam niet-nucleair veiligheidsalternatief. Als laatste roepen de partijen het kabinet op dat Nederland bij alle 9 kernwapenstaten aandringt op maatregelen die vertrouwen opwekken om  veilig mogelijk te kunnen werken aan een kernwapenvrije wereld.

  • Onderwerp: Regeerakkoord & actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld
  • Brief: Volledige brief
Terug