ANWB, verzekeraars en de mobiliteitsbranche hebben een brief naar de informateur gestuurd

De mobiliteitsbranche, ANWB en verzekeraars hebben een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief pleiten ze ervoor dat de consument de regie moet krijgen over de eigen voertuigdata. Digitalisering biedt volgens hen grote kansen, maar ook uitdagingen. Data delen zorgt voor extra digitale versnelling, voor extra innovatiekracht en werkgelegenheid. De organisaties pleiten in de brief voor het wettelijk verankeren van een Secure On-Board Telematics Platform (S-OTP): een neutraal en veilig platform voor het ongecensureerd delen van voertuigdata. S-OTP maakt eerlijke concurrentie en onafhankelijk ondernemerschap in de automotive sector mogelijk.

  • Onderwerp: Nieuw kabinetsbeleid: digitalisering en de mobiliteitsbranche
  • Brief: Volledige brief 
Terug