Associatie Wijkteams stuurt brief naar informateur

De Associatie Wijkteams heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In deze brief wordt gevraagd om de decentralisaties in het sociaal domein serieus door te zetten. Ze beschrijven de belangrijkste aanleidingen voor de decentralisaties, de maatschappelijke ontwikkelingen die aan de tekorten in de jeugdhulp ten grondslag liggen en de oplossingsrichtingen die zij zien.
Volgens hen is decentralisatie niet de oorzaak van problemen in de jeugdzorg, maar komt dat door maatschappelijke problemen. Hierdoor groeit de vraag naar jeugdzorg. Om dit op te lossen wil de Associatie een integrale aanpak en decentrale sturing. Tot slot laten ze weten dat de verandering in het sociale domein nog zeker tien jaar kan duren en dat daar ook de tijd voor genomen moet worden.

  • Onderwerp: houd koers op de transformatie in het sociale domein
  • Brief: Volledige brief
Terug