Building Change heeft een brief aan de informateur

Building Change heeft samen met andere organisaties een brief gestuurd naar informateur Hamer. In deze brief doen de organisaties aanbevelingen voor het nieuwe regeerakkoord. Allereerst is het belangrijk dat het nieuwe kabinet beleidscoherentie als uitgangspunt neemt bij beleid. Verder kan Nederland de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) gebruiken om over zijn grenzen heen te kijken. Ook willen ze coherentie in het regeerakkoord op het gebied van een aantal thema’s. Thema’s zoals Nederlandse wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen, exportkredietverzekeringen voor de fossiele industrie, belastingtransparantie, ontbossing en klimaatfinanciering. Ze willen dat er naar deze prioriteiten gekeken wordt met aandacht voor bestaande sociale ongelijkheden inclusief gendergelijkheid.

  • Onderwerp: Brief Building Change aan informateur Hamer
  • Brief: Volledige brief
Terug