P3NL heeft een brief naar de informateur gestuurd

P3NL heeft een brief naar informateur Hamer gestuurd. In de brief vragen de aangesloten wetenschappelijke en beroepsverenigingen om aandacht te vragen voor een aantal zaken over de jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg die maatschappelijk urgent zijn. Er zijn drie punten waar P3NL zich in de brief op focust en aandacht voor vraagt. Zo willen ze de focus op het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste professional. Als tweede willen ze dat er een fonds wordt ingesteld voor het bekostigen van de extra inzet van gedragswetenschappers tijdens het herstel na corona, om zo de mentale veerkracht te versterken. Als derde en laatste punt willen ze dat juist nu de knelpunten in de jeugdzorg en jeugd-ggz opgelost moeten worden.

  • Onderwerp: P3NL stuurt brief aan informateur met drie hoofdpunten
  • Brief: Volledige brief P3NL
Terug